Prohlášení ke znovuotevření hudební továrny SOS factory

Před mnoha lety jsme ukončili činnost společnosti, která se zabývala hudební tvorbou. Naši činnost, která byla vysoce ceněna i špičkami České hudební kultury, jsme ukončili z důvodu blížící se revoluce, kterou jsme jako jedni z mála vytušili. Vize, že naši republiku brzy zaplaví moře pochybných songů mizerné úrovně, které se zde přivalí spolu se západním kapitálem nás zlomila. Představa, že se naše kvalitní hudba utopí v tomto moři kýče, záměrného nevkusu a touze zbohatnout na úkor kultivovaného publika byla nesnesitelná.

Činnost společnosti jsme tedy zavčas přerušili a zcela oprávněně, neboť naše chmurné vize se zcela naplnily. Po dobu přerušení činnosti jsme ovšem nijak nezaháleli a plně žili hudbou ve svých myšlenkách a současně intelektuálně rostli a sílili po stránce zdravého sebevědomí.

V poslední době se ukazuje, že hydře hudebního nevkusu docházejí síly a tu jsme všichni jako jeden muž vycítili příležitost zasadit jí poslední ránu z milosti. Jako bájný Fénix povstala z popela i naše hudební společnost, která kdysi tolik dala naší kultuře a která se nyní opět bude do krve rvát s producenty hudebního odpadu.

Poučeni, odpočinuti a posíleni novými nápady se nyní vrhneme do boje. S novou vizí tzv. opravy songů začneme jako první uvádět věci na pravou míru. Budeme řezat, kovat, brousit a rovnat hudební songy tak dlouho, dokud se nepodaří uvést vše do bezvadného stavu.

Držte nám tedy palce a přejte nám, abychom se drželi našeho motta:


C O K O L I ! J A K K O L I !

Stanovy SOS factory - společnosti pro opravu songů


1. Každý člen společnosti je profesionál, který je schopen sám rozhodnout, která část poškozeného songu bude opravena. Pokud rozhodne, že z původního produktu zůstane jediná nota, pak zůstane pouze tato jediná nota!

2. Každý člen společnosti se zavazuje k opravdu poctivé práci na opravách. Pokud člen zjistí, že provádí prosté kopírování, zanechá práce a předá ji kolegovi, který bude schopen provést zásadní opravu songu.

3. Člen společnosti je si plně vědom toho, že opravuje zábavní zboží a veškerou snahu bude tedy věnovat tomu,aby poškozenému zboží vrátil jeho původní smysl.

4. Členové společnosti nemají žádné konkrétní vzory a jedinými vzory jsou jim jejich kolegové.

5. Žádný člen se nebude věnovat opravám písní, které jeho péči nepotřebují, naopak maximální péči věnuje songům, které jejich autoři či interpreti poškodili.

6. Všichni členové uznávají pouze jednu správnou formu songů a to Hard rock a Heavy metal.

7. Povinností každého člena je vyhledávat a zaznamenávat hudební produkty, které by mohly být bez patřičných úprav svým uživatelům nebezpečné.

8. Členové jsou vstřícní a shovívaví ke všem, kteří pouze leští již hotové produkty, neboť nikdy neví, kdy od nich budou něco potřebovat.

9. Člen společnosti, který je napaden autorem, popřípadě interpretem původní (zmetkové) verze songu, pošle tohoto ihned do prdele a neprodleně informuje o tomto incidentu ostatní členy.

10. Každý člen společnosti je povinen se při práci bavit. Pouze tehdy, když se člen svojí prací zároveň baví, může dosáhnout vynikajících výsledků a vytvářet tak produkty trvalé hodnoty.


C O K O L I ! J A K K O L I !